Gisella - Żmien ta 'Barkiet ukoll

Sidtna Marija Gisella Cardia on 22 ta 'Diċembru, 2020:

Uliedi, grazzi talli kont hawn fit-talb. Tfal, iċ-ċkejknin tiegħi, jien, Ommok, dejjem miegħek. Ftakar li dan huwa l-agħar żmien li l-umanità qatt taf, imma minkejja kollox, dan huwa żmien ta ’Barkiet; il-merħla ċkejkna tkun imbierka sabiex tagħmilhom b'saħħithom meta jkunu qed jiffaċċjaw kwalunkwe ġrajja. Ħares fil-fond f’qalbek u ssib il-ferħ ta ’ħajja mġedda, il-qawwa li saħansitra tagħmel il-ħażen jaħrab quddiemek. Il-Mulej għandu tant rigali ppjanati għalik; tiċċelebra bil-wasla tas-Salvatur. Itolbu għall-Amerika, għax il-ġlied bejn il-politiċi u bejn l-aħwa se jkun qawwi ħafna. Oqgħod attent: dalwaqt ikun hemm valangi. Issa nħallik bil-barka Mqaddsa tiegħi f'isem il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen.
Posted fil Gisella Cardia, postijiet, Protezzjoni Spiritwali.