Pedro - Se jinfirxu Nofs veritajiet

Il-Madonna tar-Reġina tal-Paċi Pedro Regis fit-23 ta 'Frar, 2021:

Għeżież tfal, kunu ubbidjenti għas-Sejħa Tiegħi. Ġejt mill-Ġenna biex insejħilkom għall-konverżjoni. Ismagħni. Il-Mulej jistenna ħafna minnkom. Tirtirax. Tħallix dak li għandek tagħmel qabel għada. L-umanità miexja fl-għama spiritwali għax l-irġiel tbegħdu mill-Ħallieq. Nofs verità se tinfirex dejjem aktar u ħafna mit-tfal foqra Tiegħi se jkunu kkontaminati. Ħobb u tiddefendi l-verità. Iftaħ qalbek għad-Dawl tal-Mulej u qatt ma tkun imxerred mill-ħama ta ’duttrini foloz. Itolbu ħafna. Int għadek tara kruhat kullimkien. Fittex saħħa fil-Vanġelu u fl-Ewkaristija. Inħobbok u nkun dejjem miegħek! Dan huwa l-messaġġ li nagħtik illum f’isem il-Qaddisa Trinità. Grazzi talli ħallejtni niġborkom hawn għal darb'oħra. Inberikkom f’isem il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Kun fil-paċi.
 
Posted fil postijiet, Pedro Regis.